КАТЕГОРИИ
Автоматизация автомобили Апаратура битова техника Гума,пластмаса Диетолози Дървен материал Електроника заведения Здравеопазване изкуство и култура Инсталации и техника информационни технологии Машини и съоръжения Машини,мотокари,електрокари мебели и обзавеждане метали и металообработване Недвижими имоти облекло и обувки образование общини Производство Психотерапия и психологическа консултация селско стопанство Специализирани дейности Стелажи строителство Суровини и материали транспорт туризъм търговия услуги финанси Фондации хранителна промишленост
Столична библиотека - София
за нас
24 октомври 1928 година се счита за рождена дата на Столичната градска библиотека.
С уведомителна разпоредба на тогавашния кмет Владимир Вазов се създава общински музей с три отдела: музей, библиотека и архив. Фактическото откриване е през лятото на 1929 година в помещение на пл. "Славейков" № 9. Книжният фонд на библиотеката тогава е 5311 тома.

Първият директор е Коста Вълев - уредник на общинската библиотека и музей.
От 1995 г. библиотеката е юридически самостоятелна организация на Столична община.
От 18 юли 1998 г. до 20 юли 2008 г. директор на Столичната библиотека е Георги Белчев.
С неговото назначение започва изпълнението на стратегическата му програма - превръщането на библиотеката в модерен културно-информационен институт и във фактор за развитието на гражданското общество у нас, който съчетава интердисциплинарност по съдържание и интерактивност по форма и дейности.
Така съхраняваните днес в Столична библиотека и филиалите й универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове (около 1 000 000 библиотечни единици), осигуряват библиотечно обслужване на хиляди столичани, а изградената компютърна мрежа и Интернет предлагат достъп до библиографски, пълнотекстови и административни български и чужди бази данни.

Въвеждането на автоматизирана единна регистрация на читателите в Централната библиотека и филиалите й улесняват още повече ползването й.
Статутът й на регионален културен институт (от 1 юли 2000 г.) й дава правата и задълженията да оказва помощ на всички библиотеки от София област на методическо и организационно ниво.
Столичната библиотека развива интензивна международна дейност - чрез обмен на информация, съвместно участие в проекти по европейски програми и квалификация на специалисти със сродни библиотеки, поддържа връзки с фондации, сродни културни институции, чуждестранни културни и научни центрове, културните служби на чуждестранните посолства у нас дават възможност за непрекъснатото обновяване и обогатяване на фонда на чуждоезиковите читални.
Важно място в дейността на библиотеката заемат културните връзки с българите от Западните покрайнини, както и методическата помощ за библиотеката на Българския културен център в Димитровград, Югославия.

Особено място в културната дейност на Столичната библиотека заема работата с децата.
С цел да се привличат все повече малки читатели специализираният детско-юношески отдел работи по текущи програми чрез разнообразни форми, надхвърлящи чисто библиотечната му дейност.

Възобновена е и издателската дейност на библиотеката с детското образователно списание с религиозна насоченост “Християнче в новия век” и публикуваните библиографии в Интернет страницата й.
От 28 юли 2008 г. до 10 декември 2013 г. директор на библиотеката е Михаил Белчев.
От 10 декември 2013 г. директор на библиотеката става Юлия Цинзова.
библиотечни отдели
Направления по дейности:
- Направление "Библиотечни колекции"
- Направление "Справочно-информационно обслужване"
- Направление "Обслужване"
- Направление "Център за интеркултурен диалог"

Специализирани отдели:
- Детско-юношески отдел
- Отдел "Краезнание"
- Отдел "Изкуство"
- Отдел "Методичен"
услуги
- Резервиране на книга
- Поръчка на дигитално копие
- Принтиране, копиране
- Поръчка за писмена библиографска справка
- Междубиблиотечно заемане
филиали
Филиал “Сердика” на Столична библиотека
Адрес: ул. “Сердика № 1”
Тел.: 02/9890609

Работно време:
Понеделник - Петък - от 8.30 - 20.00 ч.
Събота- от 9.00 - 15.00 ч.
Началник на филиала: Адриана Михайлова
E-mail: [email protected]

Филиалът е структурно звено на Столична библиотека. Основан е през 1947г. Осъществява дейността си на 1200кв.м. в автентична сграда, построена в началото на 20-ти век. Функционално и административно е подчинен на Централната библиотека.

Има две звена за обслужване – заемна за дома и читалня.
Фондовете са комплектувани според критериите за универсалност и общодостъпност. Филиалът предлага разнообразна литература от всички отрасли на знанието.

Фондовете редовно се попълват с новоиздадена литература, художествената литература е предназначена за домашно ползване, в читалнята се съхраняват речници, справочници и периодични издания. Фондът на филиала е 183 961 библиотечни единици (към 2013г.).

Годишно раздадените библиотечни единици са около 50 000, а посещенията 15 000.
На читателите е предоставена възможност да ползват електронния каталог на библиотеката, а библиотечното обслужване е автоматизирано.

ОКИ "Столична библиотека"- Филиал "Люлин"
Адрес: София 1336, ж.к. Люлин, бл. 330-331
Тел.: 02/8255339

Работно време:
Понеделник-петък: 8.30 – 20.00
Началник филиала: Петя Стефанова

Филиалът е създаден през 1984г. в самостоятелна двуетажна постройка с разгърната площ 404 кв. м. Има три структурни звена: Заемна за възрастни, Читялна и Детски отдел.
Библиотечният фонд се състои от 103 098 библиотечни документи (художествени, научни, учебни, справочници, периодични и други издания на български и чужди езици).
Наличието на електронен каталог, който отразява библиотечните фондове на Столична библиотека, Филиал "Люлин" и Филиал "Сердика" е изключително полезно на читателите за намиране на търсените от тях заглавия.

Филиал “Студентски” на Столична библиотека

Адрес: “Студентски град”, бл. 5, стол 17
Тел.: 02/9869210

Работно време:
Понеделник - Петък - от 10.00 - 19.00 ч.
Събота- от 10.00 - 16.00 ч.
Началник на филиала: Здравка Шейретова
E-mail: [email protected]

Филиал "Овча купел"
София ж.к. „Овча купел“ 1, ул. Петя Дубарова бл. 415, вх. А, ет. 1
Работно време:
Понеделник - Петък - от 10.00 - 19.00 ч.
Събота- от 10.00 - 16.00 ч.
контакти

https://www.libsofia.bg/contact

Филиал "Сердика" 1000 София
Адрес: ул. Сердика 1
тел: 02/989 06 09

Столична библиотека гр. София
Адрес: 1000 София , пл. Славейков 4
тел: 02/8015 803, 02/986 2169

ОКИ Столична библиотека филиал Люлин
1336 София, ж.к."Люлин" бл.330-331
тел: 02/825 53 39

https://www.facebook.com/stolichna.biblioteka
Галерия
Уеб страница/и
http://www.libsofia.bg/