КАТЕГОРИИ
Автоматизация автомобили Апаратура битова техника Гума,пластмаса Диетолози Дървен материал Електроника заведения Здравеопазване изкуство и култура Инсталации и техника информационни технологии Машини и съоръжения Машини,мотокари,електрокари мебели и обзавеждане метали и металообработване Недвижими имоти облекло и обувки образование общини Производство Психотерапия и психологическа консултация селско стопанство Специализирани дейности Стелажи строителство Суровини и материали транспорт туризъм търговия услуги финанси Фондации хранителна промишленост
Общи условия
Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.
Интернет страницата (уеб сайтът) infoportal.bg е разработен и се поддържа от „Уеб пауър” ООД ЕИК 203758109, което е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между „Уеб пауър“ ООД и всяко лице, което се свързва, ползва и има достъп до Интернет сраницата (уеб сайта) infoportal.bg.
Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между „Уеб пауър” ООД и потребителите, които посещават интернет страницата infoportal.bg.
„Уеб пауър” има правото да променя тези условия за ползване по всяко време. „Уеб пауър” не се задължава да информира потребителите при настъпили промени по условията за ползване.
Продължавайки да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с тези условия и евентуално настъпилите промени по тях.

Условия за обслужване

„Уеб пауър” предоставя на потребителите чрез сайта infoportal.bg достъп до база от данни през интернет.

infoportal.bg предоставя услуги при следните условия:

1. Съдържанието на infoportal.bg – текстове, графики, изображения и други материали е единствено с информативно предназначение.
2. „Уеб пауър” ООД не носи отговорност за достоверността на информацията, която е публикувана на сайта infoportal.bg. „Уеб пауър” ООД си запазва правото да посочва източниците на информация в infoportal.bg.
3. infoportal.bg не препоръчва използването и не потвърждава качествата на никой от споменатите в сайта продукти, услуги, процедури, мнения и т.н.
4. „Уеб пауър“ ООД не носи отговорност за информацията и снимките качени в личните страници на фирми, общини,училища,предприятия поради факта, че информацията, която е в личните страници, се подава от самите тях.
Фирмите, предприятията и всички институции присъстващи в infoportal.bg носят отговорността за информацията, която предоставят на своите страници.
5. „Уеб пауър” не носи отговорност за настъпили вреди, в следствие на публикуваната информация в infoportal.bg.

УСЛУГИ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че „Уеб пауър“ ООД не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема, че информацията в infoportal.bg се актуализира периодично и Уеб пауър не носи отговорност за изнесена невярна информация от сайта и настъпили вреди и щети,в следствие на това.

ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

1. infoportal.bg може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от „Уеб пауър“ ООД.
2. Уеб пауър ООД не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.
3. Всяко лице може без предварително разрешение да добавя хипервръзки (линкове) към този уеб сайт или към индивидуални продукти или страници в сайта, освен в предвидените в тези условия изключения. Сред изключенията е употребата на фреймове и/или всякакъв вид техники, които не позволяват на посетителите да видят, кой уеб сайт разглеждат.
4. infoportal.bg използва рекламни фирми, които са трети страни, за показването на реклами, когато посещавате уебсайта infoportal.bg.
Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.
Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, кликнете тук.

ДРУГИ

1. Уеб пауър ООД има право без предупреждение да променя дизайна и технологията на предоставяните услуги.
2. Всички материали на Интернет страницата infoportal.bg, включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството).
Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и другите действащи закони.
Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения.
Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация.
Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите „Уеб пауър“ ООД.
3. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на ваша отговорност. Цялата информация на infoportal.bg е публикувана без гаранции за точност и истинност.
Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.
4. Уеб пауър не гарантира, че потокът от информация от и към infoportal.bg няма да бъде записван, следен и анализиран от трети страни.