КАТЕГОРИИ
автомобили Апаратура битова техника Гума,пластмаса Електроника заведения Здравеопазване изкуство и култура Инсталации и техника информационни технологии Машини и съоръжения Машини,мотокари,електрокари мебели и обзавеждане метали и металообработване Недвижими имоти облекло и обувки образование общини производство Психотерапия и психологическа консултация селско стопанство строителство Суровини и материали транспорт туризъм търговия услуги финанси Фондации хранителна промишленост
ВМЛ Консулт ЕООД - Строителен надзор
за нас
“ВМЛ–Консулт“ ЕООД е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.
Нашата фирма е сертифицирана по системата за качество БДС EN ISO 9001:2008, системата за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007, системата за управление на околната среда ISO 14001:2004.

Служителите във фирмата са с дългогодишен опит в проектирането, инвеститорския контрол, строителния надзор, енергийната ефективност.
При нас работят архитекти, инженери по всички изискващи се в строителството на различни обекти специалности, икономист, Юристи, технолози и лицензирани оценители на промишлени предприятия, жилищни и обществени сгради, имоти и др.
Те са сред водещите консултанти на значими за Столицата обекти, някой от които са: Централна автогара; Многофункционален търговско – развлекателен център и бизнес сграда на бул. „Стамболийски” (MALL of Sofia); Производствена база и Административна сграда на немската фирма „Фесто”; ДКЦ „Доверие”, “Интер Експо Център“ и др.

“ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД изпълнява консултантска дейност на обектите на Столична община като е изготвила доклади за съответствие на инвестиционните проекти на Централна минерална баня, преустройство на сградата на Столична община на ул. “Париж” №5 и упражнява строителен надзор, на общностни центрове за деца в неравностойно положение, Обединени детски заведения, телевизионни студиа, фонтани, надлези, подлези, пътен възел “Надежда”, възлови кръстовища, инженерна инфраструктура, водопроводни канали, топлозахранвания, мостове, десетки детски площадки, конструктивни и енергийни обследвания с изготвяне на технически паспорти и сертифициране на десетки училища, детски ясли, детски градини и други сгради, както и различни по предназначение обекти на други възложители (производствени и жилищни сгради, жилищни и хотелски комплекси, банки, обекти, свързани с електрозахранване – трафопостове, кабели СрН и НН).
услуги
Дейността на „ВМЛ-КОНСУЛТ ” ЕООД обхваща целия спектър консултантски услуги в областта на строително – инвестиционния процес:

- Подготовка и организация на проектантския процес
- Оценка на съответствието на инвестиционните проекти
- Строителен надзор
- Инвеститорски контрол върху количества, цени и стойности на СМР
- Проучване на терени за строителство
- Проектиране
- Експертни оценки
- Съставяне и контрол на цените на СМР
- Координация и контрол на участниците в процесите на проектиране и строителство
- Изготвяне на технически и енергийни паспорти
- Обследване на сгради за енергийна ефективност и Сертифициране за енергийна ефективност
обекти
Фирмата има голям опит в изготвянето на оценка на съответствието на проектната документация, съответно – упражняване на строителен надзор, както и в обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради. Някои от по-значимите обекти, по които сме работили или в момента работим са:

Обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на множество училища, детски градини, детски ясли, читалища на територията на Столична община;

Строителен надзор на “Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – общностни центрове в кв. “Слатина” и кв. “Овча купел”;

Строителен надзор на “Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства” на територията на Столична община;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, инвеститорски контрол, координация по безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт на Мебелна къща “Еником М”, гр. София;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, инвеститорски контрол, координация по безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт на Мебелна къща “Еником М”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и енергиен паспорт на Апартаментен хотел “Магнолия Холидейз”, курорт Пампорово;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и енергиен паспорт на Апартаментен хотел “Магнолия Холидейз”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на комплекс “Велико Търново Хилс”, както и изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт на инженерна инфраструктура (уличен водопровод, канали, улично осветление, възлова станция секционен трафопост), кабели СрН и НН, гр. Велико Търново;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на комплекс от жилищни сгради в кв. Симеоново, гр. София;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на комплекс от жилищни сгради в кв. Симеоново

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на високотехнологичен научноизследователски комплекс “Датекс”, гр. София;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на високотехнологичен научноизследователски комплекс “Датекс”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и енергиен паспорт на Офиси на търговска банка “Д”, гр. София;

Строителен надзор, инвеститорски контрол, координация по безопасност и здраве и изготвяне на технически паспорт на Смесена сграда-заведение за бързо хранене, цех за производство на тестени закуски, жилища, складове, гр. София;

Изготвяне на комплексни доклади за: 1. Ремонт и реконструкция на храм “Св. Параскева” в с. Страхилово и подобряване на прилежащото пространство, 2. Реконструкция и ремонт на храм “Св. Димитър Солунски”, с. Долна Беларечка, 3. Дейности по реконструкция и ремонт на храм “Св. Николай”, с. Царски извор ;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и енергиен паспорт на авторемонтна база с административна сграда в с. Пролеша, общ. Божурище;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт на изграждане сектор за лечение на деца с туберкулоза с бацилоотделяне към клиника по детска пневмология и фтизиатрия, гр. София;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт на изграждане на Национална референтна лаборатория по туберкулоза в съществуваща сграда в двора на НЦЗПБ, гр. София; Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт на фотоволтаична електроцентрала в гр. Златоград;

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорти на “Жилищна сграда в УПИ І-104, кв.75, ул. “Фортов път” №15 и захранване с кабели НН, топлозахранване и абонатна станция Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, координация по безопасност и здраве, техн. паспорт на Жилищна сграда в УПИ VІ-760, кв.9, м. “Манастирски ливади-запад”, ул. “Ралевица”№98, кабели НН, котелно на газ

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, координация по безопасност и здраве, техн. паспорт на Жилищно-административна сграда в УПИ І, кв.62, м.”Хаджи Димитър” и ел. захранване с кабели НН и топлозахранване и аб. Станция

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, координация по безопасност и здраве, техн. паспорт на Административна сграда в УПИ ХІХ, кв.62, м.”Хаджи Димитър” и ел. захранване с кабели НН и топлозахранване

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, координация по безопасност и здраве, техн. паспорт на жилищно-административна

Строителен надзор, техн. паспорт на Жилищна сграда в УПИ І-611, кв.6, м.”Витоша –ВЕЦ-Симеоново”, р-н “Студентски” и КТП с кабели СрН и НН, топлозахранване с газ
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на Жилищна сграда на бул. “Симеоновско шосе”№20, УПИ ІІ-449, кв.34, м. “Витоша-ВЕЦ-Симеоново”, ел. захранване с кабели НН, р-н “Лозенец”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, координация по безопасност и здраве, техн. и енергиен паспорт на “Пет етажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ Х-20,21,22,1, кв.46а, м.”Зона В-17”, ул. “Враня”, КТП с кабели НН и топлозахранване и абонатна станция

Строителен надзор, инвеститорски контрол, технически паспорт на “Четириетажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ ХV-286, кв.217, м.”Надежда ІІ”, ел. захранване с кабели НН, топлозахранване и абонатна станция

Строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на три двуфамилни жилищни сгради в УПИ ХVІІ-736, кв.18а, р-н Банкя с КТП, кабели СрН и НН

Строителен надзор и техн. паспорт на Жилищна сграда в УПИ ХІІ-14, 15, кв. 89а, м.”Зона В-17”, р-н “Сердика” с КТП и кабели СрН и НН

Строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ І-1477, кв.15а, м.”Овча купел”, КТП, кабели НН

Строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ І-1477, кв.15а, м.”Овча купел”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Многоетажна жилищна сграда с гаражи, офиси и ателиета в УПИ ІІ-1312, кв.12б, м.”Сухата река”, ул.”Черковна” №7”, топлозахранване и абонатна станция, електрозахранване с кабели НН
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Многоетажна жилищна сграда с гаражи, офиси и ателиета в УПИ ІІ-1312, кв.12б, м.”Сухата река”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на Жилищна сграда с подземни гаражи и магазини в УПИ ІІІ-500, кв.147, м.”Подуяне-Център”, ул.”Черковна” №60
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на Жилищна сграда с подземни гаражи и магазини м.”Подуяне-Център”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на Офис сграда и складово хале, кв.”Суходол”, м.”Трудови казарми”, кв.1, УПИ І-458, 459, 332, 479, с КТП, кабели СрН и НН
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на Жилищна сграда в УПИ VІІІ-357, кв.106, м.”Лозенец-2”, р-н “Лозенец”, КТП с кабели СрН и НН

Строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда, ул. “Солун” №62-62а, УПИ ХVІ”
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Осеметажна сграда със СПА, ресторант, офиси, апартаментен хотел, КТП, кабели СрН и НН в УПИ V-869, кв.91, м.”Кръстова вада”, бул. “Черни връх”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Осеметажна сграда със СПА, ресторант, офиси, м.”Кръстова вада”, бул. “Черни връх”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на Изложбена зала №5 към “Интер Експо Център”, бул. “Цариградско шосе”
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, инвеститорски контрол, техн. и енергиен паспорт на “Офиси и издателски център в УПИ Х-223, “Дружба І”
Строителен надзор и технически паспорт на “Външно ел. захранване, нов КТП, кабели СрН и НН за жилищна сграда на ул.”Св. Седмочисленици”, УПИ ХVІ-516 и УПИ ХХ-514
Строителен надзор и технически паспорт на “Нов КТП, кабели СрН и НН за жилищна сграда в УПИ VІІ, УПИ ІV-48, кв.16, ул.”Козяк”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на “Външно ел.захранване – нов КТП, кабели СрН, УПИ І-1036, кв.11б, м.”НПЗ-Военна рампа”
Строителен надзор, техн. паспорт на Жилищна сграда на бул. “Тотлебен”, УПИ VІ-14, преустройство в ТП, кабели НН, топлозахранване и абонатна станция
Строителен надзор, техн. паспорт на Жилищна сграда на бул. “Тотлебен”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на “Външно ел.захранване – нов МКТП, кабели СрН и НН за жилищна сграда в УПИ ХХІІ-2744, “Младост 1”, парк “Въртопа”
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на “Външно ел.захранване с нов КТП и кабели СрН и НН на 3 броя жилищни сгради в УПИ ХVІІ-736, кв. Михайлово, р-н Банкя
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на “Външно ел.захранване с нов КТП и кабели СрН и НН на жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-595, УПИ VІІІ-594а, кв.172, м.”Гърдова глава”, кв. Бояна
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Печатница в ПИ 74, кв.16а, м.”Биотехника”, кв.”Филиповци” с КТП, кабели СрН и НН
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на “Производствена база за изработка на велпапе в ПИ 72, м.”Биотехника”, кв.”Филиповци”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда с гаражи, магазин, бистро в УПИ ІІ-901, кв.33, м.”Овча купел” с КТП, кабели СрН и НН
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда с гаражи, магазин, бистро и детска кафе-сладкарница в УПИ І-1196, кв.33, м.”Овча купел”
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на Жилищна сграда с обществено обслужване и подземни гаражи в УПИ ХІV-1208, 1248, 1250, кв.236, м.”Гео Милев-Подуяне-Редута” с КТП, кабели СрН и НН
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на Жилищна сграда, м.”Гео Милев-Подуяне-Редута”

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда, УПИ VІ-802, 803, м.”Гео Милев-Подуяне-Редута
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда с пречиствателно съоръжение на ул.”Войводина могила” №8, УПИ VІІІ, м. “Овча купел”
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, координация по безопасност и здраве, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда в УПИ ІІІ-975, кв.30, р-н Искър, ул.”Обиколна”, м.”Дружба 2”
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на “Външно ел.захранване – нов МКТП, кабели СрН и НН за цех за метални заготовки в УПИ ІІ-692, с.Мировяне
Преустройство на помещения в кв.500-блок по ул. “Московска” и блок по бул. “Васил Левски”-сутерен и партер за фондохранилище

Строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда в УПИ ХХV-806, кв.33б, м.”Овча купел”, с преустройство на КТП и кабели НН
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда в УПИ VІІ-685, кв.44а, ж.к. “Хаджи Димитър”
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Посетителски център в УПИ І-638, кв.37, с.Момчиловци, общ. Смолян Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда в УПИ V-324, кв.34а, м.”Люлин 8”

Конструктивно обследване на трафопост, техн. паспорт, строителен надзор на подмяна на ел. монтажна част за “Захранване на сграда в УПИ ХІХ, кв.62, м.”Хаджи Димитър”
Изготвяне на комплексен Доклад, строителен надзор, координация по безопасност и здраве, техн. и енергиен паспорт на “Жилищна сграда в УПИ ХІ-2, кв.46а, ул.”Алдомировска” с кабели НН, топлозахранване
Изготвяне на енергиен паспорт на “Хотел и покрит басейн към спортната зала в УПИ Х, кв.287, гр. Самоков
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт (за котелното) на Преустройство на помещение в сграда на “Лактима” АД в котелно с паропроизводство в гр. В. Търново
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. помощ, енергиен и техн. паспорти на “Частно средно училище 4 СОУ “Св. Георги”, в УПИ І и ОДЗ

Строителен надзор, енергиен и техн. Паспорти на офис сграда, УПИ ІV-170, м. “НПЗ “Изток”-Къро”, р-н “Искър”, уличен водопровод, подмяна на трансформатор и кабели НН
Строителен надзор, енергиен и техн. Паспорти на офис сграда, УПИ ІV-170, м. “НПЗ “Изток”-Къро”
Изготвяне на техн. паспорт – конструктивно и енергийно обследване с доклад и оценка за необходимите мерки за енерг. Ефективност за сграда на ул. “Веслец”№38
Строителен надзор, техн. паспорт, енерг. Паспорт на жил. сграда в УПИ VІІІ-40, кв.11, к.к. “Карвуна”, гр. Каварна

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт, външно топлозахранване и АС на жил. сграда в УПИ VІІІ-2, кв.35, м.”Зона Г-14”, ул. “Веслец” №54
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надозр, техн. паспорт на “АС за жил. сграда в УПИ ХV-7, кв.334, м.”ГГЦ-Г-6”, ул. “Гладстоун” №8
Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, техн. паспорт на “Топлозахранване и АС на жил. сграда в УПИ ХVІІІ-5, ул. “Княз БорисІ”№196
Строителен надзор и техн. паспорт на “Външно топлозахранване и АС на жил. сграда в УПИ ІV-1224, кв.5, ж.к. “Младост 2”

Строителен надзор на “Основен ремонт на улично осветление на бул. “Ботевградско шосе” и бул. “Цариградско шосе”;
и много други обекти из цялата страна.
контакти
гр. София, ПК 1505,
ул. “Черковна” №7, офис 21
тел.: 02/4923883, факс: 02/4923884
моб. тел.: 0888668677
e-mail: [email protected]

Галерия
Уеб страница/и
http://vmlconsult.com