КАТЕГОРИИ
автомобили Апаратура битова техника Гума,пластмаса Електроника заведения Здравеопазване изкуство и култура Инсталации и техника информационни технологии Машини и съоръжения Машини,мотокари,електрокари мебели и обзавеждане метали и металообработване Недвижими имоти облекло и обувки образование общини производство Психотерапия и психологическа консултация селско стопанство строителство Суровини и материали транспорт туризъм търговия услуги финанси Фондации хранителна промишленост
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БАРАШКА И ПАРТНЬОРИ РУСЕ
за нас
Дружеството е специализирано в предоставянето на правни услуги и правна помощ, включително процесуално представителство по дела по всички клонове на гражданското, банково и търговско право и в областта на административните производства, в това число осъществяване на процесуално представителство пред особени юрисдикции и съда.

Дружеството има постоянни клиенти, които са възложители на процедури по обществени поръчки, като предоставя правни консултации и на участници в процедури по обществени поръчки.
Водещ адвокат на дружеството е Ралица Барашка.
дейност
Адвокатското дружество предоставя правни услуги във връзка с всички видове търговски сделки, включително но не само: Придобивания на търговски предприятия, Дялови участия, Публични или частни изкупувания, Сливания, Разделяния, Преструктуриране, Смесени дружества.

Кантората предлага професионално обслужване на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: данъчно право, гражданско право, търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право, семейно право, вещно право, право на интелектуалната собственост, сделки с недвижими имоти, регистрация на фирми.
Представителство пред държавни органи и пред съдилищата по граждански, административни и наказателни дела пред съда.

Заплащането на предоставяните правни услуги се основава на подготовката, специализацията, професионалния опит и практиката на адвокатите, оказващи съответния вид услуга.
контакти
Адрес: гр. Русе, ул. Борисова 8, ет. 5
Тел.: 082/ 82 18 39;
0888 715 957


Галерия